Regulamin serwisu

1. Dane firmy

Prenumeratę czasopism oraz sprzedaż produktów w niniejszym sklepie prowadzi:

Agencja Sukurs, Juliusz Wasilewski
ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa
NIP: 118-000-89-59
REGON: 012553126
Nr wpisu do działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki: 7167
Numer rachunku bankowego: 48 1020 1026 0000 1502 0084 8960 (PKO BP)
Tel./fax: 22 832 36 11
Mail: agencja@sukurs.edu.pl

zwana dalej wydawnictwem.

2. Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć poprzez:
  1. Wybranie towarów w niniejszym sklepie, wypełnienie formularza z wymaganymi danymi i zatwierdzenie zamówienia wraz z akceptacją regulaminu.
  2. Przesłanie zamówienia z wymaganymi danymi w formie elektronicznej (agencja@sukurs.edu.pl).
  3. Złożenie zamówienia i podanie wymaganych danych telefonicznie (22 832 36 11).
 2. Ceny z podsumowania zamówienia są cenami brutto, w polskich złotych.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  1. Dla zamówień z instytucji (np. szkół, bibliotek publicznych, gmin itp.), które wybrały płatność na podstawie faktury – poprawne złożenie zamówienia.
  2. Dla zamówień prywatnych – zaksięgowanie opłaty za zamówienie.
  3. Dla zamówień z płatnością online – zaksięgowanie płatności przez operatora płatności elektronicznych.
 2. Zamówienia realizujemy (wysyłamy) najpóźniej 7 dni roboczych po spełnieniu warunków realizacji zamówienia. Termin nie dotyczy prenumeraty, która wysyłana jest według harmonogramu wydawniczego, wraz z pojawianiem się nowych numerów.
 3. Termin dostarczenia przesyłki nie jest tożsamy z terminem realizacji zamówienia. Termin dostarczenia zawiera także czas dostawy, który zależy od wybranej formy dostawy i nie jest zależny od wydawnictwa.
 4. Nie realizujemy zamówień poza granice Polski.

4. Przesyłka

 1. Informacje o koszcie przesyłki podane są w podsumowaniu zamówienia, zgodnie z cennikiem przesyłek.
 2. Darmowa przesyłka listem ekonomicznym Poczty Polskiej obowiązuje przy zamówieniach powyżej 40 zł i w każdej prenumeracie.
 3. Oferujemy następujące formy przesyłki:
  1. Poczta Polska – list ekonomiczny (deklarowany przez Pocztę czas dostawy – do 7 dni roboczych).
  2. Kurier GEIS (do 2 dni roboczych).
 4. Prenumeratę czasopism wysyłamy wyłącznie listem ekonomicznym nierejestrowany Poczty Polskiej. Oznacza to, że czasopisma będą przynoszone przez listonosza lub wrzucane do skrzynki pocztowej pod wskazanym adresem.

5. Płatność

 1. Dostępne formy płatności:
  1. Przelew – na konto bankowe. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty.
  2. Płatność na podstawie faktury – po otrzymaniu przesyłki, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Forma płatności dostępna wyłącznie dla instytucji (szkół, bibliotek itp.).
  3. Płatność elektroniczna (przelewem lub kartą płatniczą) – realizowana przez operatora płatności PayU. Wpłata zostaje zaksięgowana automatycznie, bezpośrednio po jej dokonaniu.
  4. Abonament – płatność cykliczna, comiesięczna. Dostępna tylko dla zamówień prywatnych dotyczących prenumeraty rocznej. Kolejne numery czasopism wysyłane są po zaksięgowaniu za nie wpłat.

6. Odstąpienie od umowy (zwrot)

 1. Konsument może w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. W przypadku prenumeraty powyższy termin biegnie od dostarczenia pierwszego numeru.
 3. By odstąpić od umowy, należy:
  1. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą tradycyjnej poczty, faxu lub maila. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj.
  2. Odesłać wydawcy produkty objęte umową nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy wydawnictwo zwraca konsumentowi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów za pomocą najtańszej spośród oferowanych przez wydawnictwo formy przesyłki.
 6. Zwrot płatności wydawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu.
 8. Odesłany produkt nie może nosić śladów użytkowania, które wykraczają poza korzystanie z niego w celu stwierdzenia charakteru i cech produktu.
 9. Ze względu na charakter produktu (czasopisma), możliwości odstąpienia od umowy nie należy rozumieć jako okazji do przeczytania czasopisma i odesłania go. Takie użytkowanie wykracza poza powyższy, dopuszczany cel.
 10. Możliwość dokonania zwrotu nie dotyczy płatnych plików elektronicznych pobieranych z naszej strony.

7. Rezygnacja z prenumeraty

 1. Konsument ma prawo zrezygnować z prenumeraty czasopism na dalszym etapie i otrzymać zwrot kosztów za numery niewysłane do czasu informacji o rezygnacji. By zrezygnować z prenumeraty, należy przesłać wydawnictwu oświadczenie listem lub mailem wraz z dokumentem sprzedaży i numerem konta zgodnym z numerem konta, z którego opłacono prenumeratę.
 2. W przypadku rezygnacji z prenumeraty w trakcie jej trwania, wydawca wystawia korektę faktury, pomniejszoną o zwracaną kwotę.

8. Reklamacja

 1. Po stwierdzeniu wadliwości otrzymanego towaru prosimy o kontakt z nami mail, telefon lub mail.
 2. Wydawnictwo nie przyjmuje towarów odesłanych za pobraniem.
 3. Do produktu zwracanego w ramach reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (fakturę lub wydrukowane potwierdzenie zamówienia).
 4. Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.
 5. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu trzech dni od daty otrzymania przesyłki. Wtedy klient zostanie poinformowany o decyzji w jego sprawie. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji oznacza wymianę na pełnowartościowy egzemplarz, a gdy to niemożliwe, wedle życzenia klienta - wymianę na inny (o tej samej wartości) lub zwrot pieniędzy. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszty przesyłki klienta do wydawcy pokrywa wydawca. Jeśli reklamacja nie zostanie przyjęta, towar jest odsyłany do klienta na jego koszt.
 6. W wypadku nieotrzymania produktu, w szczególności numeru z prenumeraty, prosimy o kontakt z wydawcą. Jeżeli przesyłka została wysłana na poprawny adres, sprawdzimy jej losy na Poczcie, natomiast jeżeli nie została wysłana lub została wysłana niepoprawnie, prześlemy ją ponownie lub zaproponujemy rekompensatę.
 7. Nieotrzymanie numeru w ramach prenumeraty prosimy zgłaszać w terminie 60 dni od daty wydania danego numeru. W późniejszych terminach nie mamy możliwości weryfikacji dostarczenia przesyłki.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Złożeniu zamówienia towarzyszy zgoda na przetwarzanie przez wydawcę podanych danych osobowych zamawiającego w bazie wydawnictwa.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest wydawnictwo.
 3. Udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą do realizacji prenumeraty, dostarczenia zamówionych produktów oraz dla celów marketingowych wydawnictwa.
 4. Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zamawiający ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Wydawnictwo nie odpowiada za naruszenie poufności danych osobowych z przyczyn od niego niezależnych, np. zdarzeń losowych.