Dziennik biblioteki szkolnej

Dziennik biblioteki szkolnej

Zapisz, co robisz!

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokumentowanie swojej pracy.

Cena: 15,00 zł    Dodaj do koszyka

Dziennik Biblioteki Szkolnej powstał w wyniku dyskusji doświadczonych nauczycieli bibliotekarzy, odpowiada na potrzeby dokumentowania pracy nowoczesnej biblioteki, która gromadzi i udostępnia różnorodne zbiory oraz zasoby internetu, prowadzi pracę pedagogiczną.

Podstawowe zmiany w stosunku do "starego" dziennika

1
Wyeliminowano odwołania do nieaktualnych przepisów prawnych.
2
Rozszerzono rubrykę określającą godziny otwarcia i czas pracy osób zatrudnionych w bibliotece - uwzględniono m.in. fakt, że biblioteka nie musi się składać tylko z wypożyczalni i czytelni, że czas pracy poszczególnych osób może się w trakcie roku szkolnego zmieniać.
3
Rubrykę Roczny plan pracy biblioteki zastąpiono obszerniejszymi Zamierzeniami.
4
W dziale Dziennik zajęć zrezygnowano z podziału tygodniowego, zlikwidowano obowiązek wyszczególniania liczby wypożyczeń z podziałem na literaturę piękną i popularnonaukową, wprowadzono za to możliwość odnotowywania stopnia wykorzystania innych materiałów oraz źródeł (np. płyty CD, internet).
5
Wprowadzono dział Realizacja zajęć, co pozwala na odnotowywanie działań, które wykraczają poza czynności uwzględnione w statystyce dziennej (np. pasowanie na czytelnika, akcesja nowości, ewentualnie komputeryzacja).
6
Zmodyfikowano półroczne i roczne zestawienia czytelnictwa (wprowadzając możliwość dokumentowania stopnia wykorzystania innych zbiorów oraz internetu).
7
Zmodyfikowano rubrykę Stan i wartość zbiorów - wprowadzając możliwość odnotowywania danych dotyczących zbiorów innych niż książki i czasopisma.
8
Zamiast dotychczasowych rubryk związanych z hospitacjami, wizytacjami, poradnictwem wprowadzono jedna rubrykę ogólną.
9
Realizację programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zastąpiono edukacja czytelniczą i medialną.
10
Wprowadzone miejsce na odnotowywanie zajęć dodatkowych, które nauczyciele bibliotekarze bardziej lub mniej samorzutnie wykonywali.

 

Mamy nadzieję, że nowy wzór Dziennika biblioteki szkolnej (uwzględniający przemiany zachodzące w bibliotekach szkolnych) umożliwi bibliotekarzom precyzyjniej dokumentować swoja pracę.